Työnohjaus -keinoja muutokseen

11. huhtikuuta 2017

Uudet verkkosivut!

TKK-Työnohjaus&Koulutus Katja Kiiski - uudet verkkosivut ovat internetosoitteessa www.katjakiiski.com.

Yhteystietoni ovat

TKK-Työnohjaus&Koulutus Katja Kiiski

+35850 4142005

katja@katjakiiski.com

Tervetuloa tutustumaan uusiin verkkosivuihini!


Y-tunnus 2157482-0

3. maaliskuuta 2017

Keinoja päätöksenteon jumitilanteisiin

- Minun on tehtävä päätös.
- En osaa päättää. En ole vielä valmis päättämään. En tiedä, mitä teen. Olen jumissa.
- Minun on valittava joku näistä vaihtoehdoista.

Kuulostaako tutulta? Painimme pienempien ja isompien päätettävien asioiden kanssa koko ajan. Useimmiten päättäminen on helppoa. Helpotamme luontevasti päätöksentekoa monin eri keinoin.

16. helmikuuta 2017

Strategisesti luova ratkaisukeskeinen työnohjaaja

Kerroin viime syksynä blogikirjoituksessani Miten teen työtäni ratkaisukeskeisenä työnohjaajana - ratkaisukeskeinen arviointiprosessi, että sain olla mukana oman ratkaisukeskeisen työnohjaustapani arviointiprosessissa tekemällä työnäytteen eräästä puolitoista vuotta kestäneestä ryhmätyönohjausprosessista. Työnäyte tehtiin ja arvioitiin Association for Solution Focus in Organisations (ASFIO) ratkaisukeskeisten kriteerien mukaan.

7. helmikuuta 2017

Miten voin auttaa - laatulupaukseni työnohjauksen ja valmennuksen hyödyistä

Useamman vuoden asiakaspalautteen perusteella voin konkreettisesti kertoa, mitä hyötyä asiakkaille on työnohjauksesta ja valmennuksesta.

Lupaan työnohjaajana ja valmentajana, että työnohjauksestani ja valmennuksestani on seuraavanlaista hyötyä asiakkailleni:

HYVIN SUUNNITELTU JA AIKATAULUTETTU RAKENNE
Alusta loppuun arvioitu työskentelyprosessi.

"On suunniteltu. Työnohjaaja on keskittynyt ja läsnäoleva, antaa tilaa."

"Ohjaaja ammattitaitoinen. Pysyttiin asioissa eikä tilanteet levinneet."

13. tammikuuta 2017

"Tiedän nyt, mitä teen"

Uuden vuoden alettua on ollut mukava aloittaa tämän vuoden työt: asiakastapaamiset, kokoukset, lukeminen, aktiivisempi sosiaaliseen mediaan osallistuminen ja blogin kirjoittaminen. Kollegojen ja asiakkaitten tapaaminen inspiroi kirjoittamaan ja lisää luovuutta joululoman pääntyhjennyksen jälkeen. Olkoon tämä vuosi inspiroiva ja innostava kaikilla lukijoillani! 

28. marraskuuta 2016

Ryhmätyönohjausta projektitoimijoille

Jokainen yksittäinen projekti on toisaalta erilainen, ja toisaalta kaikkia niitä yhdistävät useat yhteiset ilmiöt. Projekteissa työskentelevien on huomioitava projektia hallinnoivan organisaation, kehittämiskohteen, kohderyhmien, yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien toiveet. Projektissa työskenteleviltä edellytetään projektin eri vaiheissa monipuolista osaamista projektin hallinnoinnista, johtamisesta, konkreettisesta toteuttamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja arvioinnista.

16. marraskuuta 2016

Ajanhallinnan harjoittelua

Suomen Great place to work -kilpailussa useana vuonna ykköseksi valitussa Vincit Oy:ssä on kokeiltu johtamisen tilaajalähtöistä mallia. Työntekijä saa itse päättää, mitä palveluita hän haluaa käyttää. Vincitin perustaja ja johtaja Mikko Kuitunen kertoo Savon Sanomien artikkelissa: Euroopan parhaan työpaikan johtaja paljastaa: Kultainen sääntö ei toimi johtamisessa, että perinteisten uravalmentamisen ja kehityskeskustelujen lisäksi heillä on muita ihmisen hyvinvointiin liittyviä palveluita. Kuitusen mukaan Vincitissä on koettu yllätyksiä sen suhteen, millaisia johtamispalveluja työntekijät tarvitsevat.
"Kehityskeskusteluja on tilattu hyvin vähän. Eniten on tilattu neuvontaa, miten pitäisi opetella ajanhallintaa, mitä kannattaisi syödä tai miten saada kaksivuotias lapsi nukkumaan yönsä."
Ajanhallinnasta kirjoitetaan paljon, ja sen hallintaan on olemassa lukuisia erilaisia menetelmiä. 

1. marraskuuta 2016

"Paha pitää huolen itsestään, hyvää pitää helliä"

Otsikko on lainattu Lotta Uusitalo-Malmivaaran ja Kaisa Vuorisen (2016) kirjasta Huomaa hyvää! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa, jota lukiessani sain sysäyksen tälle blogikirjoitukselle. Lisäsysäyksenä toimi Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen toiminnanjohtajan Kaisa Hiltusen LinkedIn artikkeli Käydäänkö teillä kehutuskeskusteluja? - Esimiehen antaman palautteen merkitys työntekijän, työyhteisön ja koko organisaation kannalta, jossa kerrotaan, että positiivista palautetta tulisi olla huomattavasti enemmän kuin negatiivista, ohjeellinen suhde on 5:1. Tämä perustuu siihen, että ihmisinä muistamme negatiiviset asiat herkemmin ja niiden peittoamiseksi tarvitsemme paljon positiivista palautetta. Kirjoitus muistutti minua myönteisten ja kielteisten ajatusten, tunteiden ja asioiden vaikutuksesta hyvinvointiimme.

20. lokakuuta 2016

Mitä ratkaisukeskeisyys on antanut työhöni?

Aloittaessani 2000-luvun alkupuolella ensimmäisessä projektissani sosiaali- ja terveydenhuollon seutukehittäjänä olin todella innoissani uudesta työstäni. Sisältyihän siihen unelmatyöni elementit: koulutusta vastaava työ, itsenäisyys, uuden toimintatavan suunnittelua ja kehittämistä, verkostoitumista ja yhteistyötä, selvitysten tekoa, matkustelua ja koulutusmahdollisuuksia. Pidin jo silloin tärkeänä yhteistyötä ja verkostoitumista. Minulle nämä käsitteet merkitsivät yhteistä oppimista ja kehittämistä. Oli innostavaa olla mukana prosesseissa, joissa erilaisten ihmisten osaamisesta syntyi uusia ratkaisuja. Mottona työssäni toimikin eräästä projektikoulutuksesta saamani ajatelma:
”Idea on olemassa olevien tietojen uusi yhdistelmä. Auringon alla ei ole mitään uutta, on vain uusia yhdistelmiä." 

7. lokakuuta 2016

Miten työyhteisö pääsee muutostyön ytimeen?

Olen seurannut ja ollut mukana monissa muutosprosesseissa - onnistuneissa ja ei niin onnistuneissa. Yksi merkittävä syy muutoshankkeiden epäonnistumiselle on kommunikoinnin merkityksen aliarvioiminen. Esimerkiksi kahden vuoden projektin keskivaiheilla voisi luulla, että on jo saavutettu yhteisymmärrys muutoksen tarkoituksesta ja päämäärästä. Joskus näin on, ja monesti on kärsivällisesti uudestaan keskusteltava ja kuunneltava, mitä työyhteisön toimijat toivovat, mitä muutos heille merkitsee ja mitä se merkitsee asiakkaille.